1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1.Soveltamisala

Waste web verkkokauppa on Kiertokapula Oy:n (y-tunnus 0919068-0, jäljempänä "Palveluntarjoaja") osoitteessa verkkokauppa.kiertokapula.fi, tarjoama verkkokauppapalvelu (jäljempänä "Verkkokauppapalvelu"). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä "Asiakas") voivat ostaa palveluntarjoajan tarjoamia tuotteita tai palveluja. Verkkokauppapalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokauppapalvelun ja Palveluntarjoajan yhteystiedot

 • Sähköposti: verkkokauppa@kiertokapula.fi
 • Puhelin: 075 753 0000
 • Postiosoite: Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna
1.2. Muut sovellettavat ehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Verkkokauppapalvelun yhteydessä ilmeneviä Verkkokauppapalvelun käyttöön tai toimituksiin liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla.

Ostaessaan Palveluntarjoajan Verkkokauppapalvelussa tarjoaman tuotteen tai palvelun, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevia tilaus- ja toimitusehtoja.

2. Verkkokauppapalvelun käyttö

Verkkokauppapalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Verkkokauppapalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Verkkokauppapalvelusta sekä lopettaa Verkkokauppapalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Verkkokauppapalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla.

Verkkokaupan käyttöön suositellaan Chrome- tai Firefox-selaimia. Verkkokauppa ei toimi Internet Explorer -selaimella.

3. Ostaminen Verkkokauppapalvelusta

Verkkokauppapalvelussa Asiakas voi selata ja ostaa Palveluntarjoajan tuotteita tai palveluita. Tuotteet ja palvelut on heti maksettavia Verkkokauppapalvelun kautta ostettavia tuotteita.

Tuotteet valitaan Verkkokauppapalvelussa lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokauppapalvelun kassatoiminnossa. Tehdessään tilauksen Asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimitusklut. Tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

3.1. Tuotteiden ja palveluiden maksaminen

Verkkokauppapalvelun maksuvälittäjänä toimii Osuuspankki-ryhmään kuuluva Checkout Finland Oy.

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Verkkokauppapalvelu toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppapalvelu huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista.

Maksutapana on:

Checkout-palvelun kautta voit maksaa pankkimaksuna Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokauppapalvelusta sinut ohjataa suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout Finland Oy -maksupalvelun yhteystiedot:

 • Checkout Finland Oy (Y-tunnus 2196606-6)
 • Sähköposti: asiakaspalvelu@checkout.fi
 • Puhelin: 0800 552 010 (ma-su 6-23)
 • Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
3.2. Sopimuksen syntyminen ja peruuttaminen

Asiakkaan Verkkokauppapalvelun kautta tekemä ostotilaus on sitova. Sopimus tuotteesta tai palvelusta syntyy Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille. Palveluntarjoaja lähettää Asiakkaalle vahvistuksen ostoksen tapahtumisesta.

Tarkemmat toimitusehdot sekä asiointiohjeet ilmenevät Palveluntarjoajan antamista tiedoista, joihin Asiakas on velvollinen tutustumaan ennen Tuotteen tilaamista.

4. Asiakastiedot

4.1. Rekisteröityminen Verkkokauppapalveluun

Asiakas saa oikeuden käyttää Verkkokauppapalvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Verkkokauppapalvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee tilausta tehdessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Asiakastiedot"), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tilaaminen, mikäli kaikkia Asiakastietoja ei ole tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Verkkokauppapalvelua käyttävän Asiakkaan tulee olla täysivaltainen.

4.2. Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Verkkokauppapalvelun toimittamista varten tarvittavat Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

4.3. Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Tehdessään tilauksen Verkkokauppapalvelun kautta Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Asiakasrekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntarjoajan rekisteriseloste on nähtävillä kiertokapula.fi -sivustolla.

https://www.kiertokapula.fi/kiertokapula/toimintajarjestelma/tietoturva-ja-tietosuoja/

https://www.kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2018/05/Tietosuoja-ja-rekisteriseloste-Asiakasrekisteri.pdf

Asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoaja voi luovuttaa Asiakas- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Asiakas- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

5. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa, että Verkkokauppapalvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Verkkokauppapalvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Verkkokauppapalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopmuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Lakko, sulku, boiotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

6. Reklamaatiot

Tuotetta tai palvelua koskevat reklamaatiot pitää tehdä välittömästi Palveluntarjoajalle.

Maksujen välitykseen liittyvät reklamaatiot osoitetaan maksujenvälitysyritykselle:

 • Checkout Finland Oy (Y-tunnus 2196606-6)
 • Sähköposti: asiakaspalvelu@checkout.fi
 • Puhelin: 0800 552 010 (ma-su 6-23)
 • Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere

Verkkokauppapalvelua koskevat reklamaatiot osoitetaan Palveluntarjoajalle:

 • Kiertokapula Oy (Y-tunnus 0919068-0)
 • Sähköposti: verkkokauppa(at)kiertokapula.fi
 • Puhelin: 075 753 0000
 • Postiosoite: Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna
6.1. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.10.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

6.2. Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Verkkokauppapalvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Verkkokauppapalvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Verkkokauppapalveluun liittyvillä www-sivuilla ja ehdot ovat olleet Verkkokauppapalvelussa seitsemän (7) päivää nähtävillä. Mikäli Verkkokauppapalvelun tai käyttöehtojen muutos johtuu lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista astuvat muutokset voimaan välittömästi.

6.3. Evästeiden käyttö

Verkkokauppa.kiertokapula.fi-sivustolla käytetään evästeitä (Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Ostosten tekeminen verkkokaupassa vaatii evästeiden sallimisen.

6.4. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Verkkokauppapalveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkokauppapalvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.